FSC keurmerk


 

 

   PEFC keurmerk

 

Milieuverantwoorde bosbouw en het behoud van de natuur


Duurzame bosbouw is essentieel om ook op lange termijn verantwoord met de natuur om te kunnen blijven gaan.

Er bestaan verschillende instanties die zich bezighouden hiermee. Twee van de meest bekende zijn FSC en PEFC. Hierna een korte toelcihting op hun activiteiten.FSC


FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

 

FSC is succesvol

  • Door de manier van werken van FSC worden de verschillende belangen - milieu, mens en economie - evenwichtig afgewogen
  • FSC wordt als enig keurmerksysteem gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven
  • FSC is de enige organisatie met een onafhankelijk consistent standaard- en certificeringsysteem dat wereldwijd toepasbaar is voor alle soorten bossen en plantages
  • FSC werkt transparant en democratisch
  • FSC biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aanvankelijk leunde FSC voornamelijk op een paar bedrijven die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich.

 

Hoe werkt FSC?


De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd.

Resultaat is dat we kunnen zeggen dat ‘FSC alleen FSC is als er FSC op staat'. U kunt dit zelf controleren op de internationale website www.fsc-info.org.

 

Vraag en aanbod

Voor al het hout, en een groot deel van de papiertoepassingen, bestaan producten met het FSC-keurmerk. In Nederland zijn meer dan 1700 verschillende FSC-gecertificeerde producten verkrijgbaar. Het merendeel van de houtproducten vindt zijn bestemming in de doe-het-zelfsector, de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het papier wordt vooral toegepast door banken en diverse andere grote organisaties. Door de vraag naar FSC-hout in Nederland is FSC-certificering van bossen in landen van herkomst aantoonbaar tot stand gebracht.


Andere keurmerken

Naast FSC bestaan er natuurlijk andere keurmerken voor hout en papier.Alle initiatieven die leiden tot het goed beheren van bossen worden positief ontvangen. Overeenstemming bereiken over goed bosbeheer in eigen kring is relatief eenvoudig, maar overeenstemming tussen alle partijen is alleen FSC gelukt. Met instemming van al die partijen is FSC het enige wereldwijde systeem dat bijvoorbeeld conversie van bossen, gebruik van risicovolle pesticiden en van genetisch gemodificeerde bomen verbiedt en de rechten van inheemse bevolkingsgroepen respecteert.

Uniek aan FSC is dat dit het enige houtkeurmerk is dat wereldwijd gesteund wordt door boseigenaren, bedrijven én alle grote milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Deze partijen steunen FSC omdat het transparant is en democratisch.PEFC


PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen".


Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu én in de toekomst. Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt, dit noemen we Chain of Custody, kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.


De certificering van het duurzame bosbeheer en de bedrijven die het hout verwerken doet PEFC niet zelf. Deze wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen, die ervaring hebben met het beoordelen van de bedrijfsvoering van boseigenaren en houtverwerkende bedrijven. De certificerende instelling beoordeelt of het beheer van het bos of het management van bedrijven in de keten voldoet aan een bosbeheer- of Chain of Custody-standaard.


De standaards voor duurzaam bosbeheer worden in elk land afzonderlijk opgesteld door een landelijk forum waarin alle relevante betrokken partijen zitting hebben. De PEFC Council toets vervolgens of deze standaard aan haar minimum eisen voldoet. Als dit het geval is, dan wordt de standaard door de PEFC Council erkend (dit is de 'endorsement') en kan in dit land bos volgens PEFC gecertificeerd worden.


PEFC heeft dus niet één algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen zijn ook de standaards voor duurzaam bosbeheer verschillend. De PEFC Council stelt wel criteria waaraan de standaard minimaal dient te voldoen. PEFC hanteert criteria die zijn opgesteld door overheden in diverse intergouvernementele processen die voortkwamen uit de 'Earth Summit' in Rio de Janeiro in 1992. Deze processen zijn tezamen door 149 landen ondertekend. Tevens gebruikt PEFC criteria uit internationale conventies zoals, ILO, CITES, CBD and ISO.


---   ooo   ---

 
Voorbeeldsitenaam.com
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website